CLUBSTRUCTUUR

Ledenaantal per 28 augustus 2023: 1179

BELEID

 

 • Beleidsplan 2021-2025
 • Beleid clubkleding
 • Beleid Verklaring Omtrent Gedrag
 • Beleid Masterswedstrijd

Commissie Overzicht

DOEL- EN TAAKSTELLING COMMISSIES GOLFCLUB WELDEREN.

De samenstelling van de verschillende commissies staat bij Egolf4u > Bestuur en Commissies.

 • Baancommissie
  De baancommissie brengt advies uit voor het baanmanagement (de exploitant) over het in optimale staat (laten) brengen en houden van de golfbaan en het zich daarop bevindende baanmeubilair.
  email:  baan@golfclubwelderen.nlgolfclubwelderen.nl
 • Regel- en Handicapcommissie
  De Regel- en Handicapcommissie houdt toezicht op het correct  toepassen van de geldende golfregels.
  email: r&h@handicap@golfclubwelderen.nl

Handicartconsul
De Handicartconsul onderhoudt de contacten met stichting Handicart en organiseert jaarlijks een benefietwedstrijd voor fondswerving.
email:  handicart@golfclubwelderen.nl

OGD consul
De OGD consul onderhoudt de contacten met de stichting OLD GRAND DAD ( www.oldgranddad.nl ) waarbij thans 111 Nederlandse golfclubs zijn aangesloten.
email: f.bouwmeister@chello.nl

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie organiseert alle zaken betreffende jeugdspelers van golfclub Welderen.
email: jeugd@golfclubwelderen.nl

Introductiecommissie
De introductiecommissie heeft als taak het begeleiden van nieuwe en toekomstige leden door de mogelijkheden die Golfclub Welderen te bieden heeft, uit de doeken te doen. Beginnende golfers introduceren in het golfspel met zijn eigen etiquette en spelregels.
email: nieuweleden@golfclubwelderen.nl

Wedstrijdcommissie
De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van alle wedstrijden die in clubverband worden gespeeld.
Voorzitter: Frans van Aart, email: wedstrijd@golfclubwelderen.nl

 • Subcommissie Maandagmorgenwedstrijd CC
  De subcommissie Maandagmorgenwedstrijd organiseert wekelijks een wedstrijd op de CC.
 • Subcommissie SeniorenWelderns
  De subcommissie Welderns organiseert elke woensdag een wedstrijd op de CC.

NGF-commissie
De NGF-commissie houdt zich specifiek bezig met de jaarlijkse NGF competitie-wedstrijden.
email: ngf@golfclubwelderen.nl

PR-commissie & Evenementen-commissie
De PR-commissie heeft als taak zowel buiten als binnen de club de vereniging zoveel mogelijk te promoten. De Evenementencommissie geeft ondersteuning bij het organiseren van clubevenementen.
email: evenementen@golfclubwelderen.nl

 


Voor de leden van de commissies, zie Egolf4u > Bestuur en Commissies.

DOCUMENTEN

G-W5LYCT7MKN