REGELS EN HANDICAP

Voor alle golfregels en handicap aangelegenheden is er de Regel- en handicapcommissie. Voor vragen over je WHS-handicap, regellessen, een regelquiz, het afnemen van Regelexamens van de NGF, het optreden als referee of het oplossen van regelproblemen bij clubwedstrijden is deze commissie je aanspreekpunt.

Contact Regel- en Handicapcommissie: handicap@golfclubwelderen.nl

QUIZEN

De regel- en handicapcommissie organiseert regelmatig on-line quizen. Doel om de kennis omtrent de golfregels en etiquetten te toetsen en bij te spijkeren waar nodig.

 • R&H Quiz week x

HANDICAPPING

(nog inactief)

REGELS NADER UITGELEGD

(TIJDELIJKE) PLAATSELIJKE REGELS

BLOG R&H commissie

HET NIEUWE WORLD HANDICAP SYSTEM

Op 1 januari 2021 is in Nederland een nieuw handicapsysteem voor golfers ingevoerd. Het World Handicap System (WHS) heeft het huidige EGA Handicap Systeem vervangen. In een zevental stappen wordt uitgelegd hoe het nieuwe systeem werkt.

Het behalen en verbeteren van je handicap

HOE KOM JE AAN WHS- HANDICAP 54?

 • Het traject t/m WHS-handicap 54 bekijken, klik hier
 • Het traject van handicap 54 naar handicap 0, klik hier

Heb je nog vragen, stuur een mail naar handicap@golfclubwelderen.nl.

De golfclub houdt zich alleen bezig met het geven van regellessen en het afnemen van regelexamens. De golfclub leert geen golftechnieken, hiervoor is een golfpro aanwezig. In overleg met hem bepaal je wat voor jou de beste aanpak voor de golftechniek is.

PRAKTISCHE REGELLESSEN

Het hele jaar door worden lessen gegeven over de regels van het golfspel. Deze lessen behandelen de verschillende golfregels. De lessen worden gegeven in de praktijk op de pitch & putt baan en de twee oefenholes. Willen de lessen doorgang vinden, dan moeten minimaal 3 cursisten zich aangemeld hebben. Voor clubleden zijn deze lessen gratis. Niet-leden betalen 5 euro per les, te voldoen aan de lesgever.

Aanmelden voor regellessen kan via het digitale aanmeldformulier op de site. Daar vind je ook de geplande lesdatums.

REGELEXAMEN

Vanaf 1 juli 2012 moet je slagen voor het regelexamen om een WHS-handicap te kunnen krijgen. Vervolgens moet je een scorekaart, gelopen met een officiële marker, inleveren. Deze moet minimaal 18 stablefordpunten bij 9 holes (36 bij 18 holes) opleveren, uitgaande van een playing handicap 54. De ingevulde scorekaart doe je in de daarvoor bestemde kaartenbak en de Regel & Handicap commissie zorgt voor verdere afhandeling.

Je dient jezelf op te geven voor het regelexamen via het digitale inschrijfformulier op de site. Daar staan ook de geplande examen datums. Inschrijving voor een examen sluit 1 week vóór de betreffende examendatum.

Breng een legitimatiebewijs mee. Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voor aanvang aanwezig bent. Voor clubleden is het examen gratis, niet-leden betalen 20 euro aan de examinator.

Voor meer informatie of vragen betreffende het regelexamen kun je contact opnemen met:

Johan de Vet

e-mail: handicap@golfclubwelderen.nl

Taken en verantwoordelijkheden van de R&H commissie

REGEL- EN HANDICAPCOMMISSIE

PLAATS BINNEN DE GOLFCLUB

De Regel- en handicapcommissie valt direct onder het bestuur van de vereniging. De voorzitter van de Regel- en handicapcommissie rapporteert rechtstreeks aan de verenigingsvoorzitter.

DOELSTELLING

De commissie stelt zich ten doel het World Handicap Systeem binnen de club toe te passen. Zij doet dit door de kennis en de juiste toepassing van de golfregels bij de leden te bevorderen, het afnemen van Regelexamens van de NGF, het op de juiste wijze vaststellen, administreren en publiceren van de handicaps van de leden, het optreden als referee en het oplossen van regelproblemen bij clubwedstrijden en het bewaken van “Qualifying Condities” van de baan.

SAMENSTELLING

De Regel- en handicapcommissie bestaat uit 5 leden. Eén lid is tevens voorzitter. Twee leden houden zich vrijwel uitsluitend bezig met de handicapping. Daarnaast beschikt de commissie over in totaal 4 referees waarvan er zo mogelijk 2 deel uitmaken van de commissie.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

REGELCOMMISSIE:

HET UITDRAGEN EN HANDHAVEN VAN DE GOLFREGELS:
 1. Organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie en een regelquiz.
 2. Wegwijs in de Official Guide to the Rules of Golf: plaatselijke regels, wedstrijdgerelateerde regels en interpretatie van de regels.
 3. Bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten van de NGF.
 4. Voorlichting leden via website en/of nieuwsbrieven.
 5. Aanwezigheid of telefonische bereikbaarheid van clubreferee(s) bij belangrijke clubwedstrijden.
AFNEMEN VAN REGELEXAMENS.
 1. Kennis van het Reglement Handicap 54.
 2. Samenstellen regelexamens uit database NGF.
 3. Beheer van examenvragen, afnemen van de schriftelijke examens, uitreiken van de slagingsbewijzen.
 4. Archivering antwoordformulieren gedurende ten minste een jaar.
 5. Afhandeling financiën met de penningmeester van de golfclub.
 6. Aan de handicapcommissie doorgeven welke leden handicap 54 (of lager) hebben behaald.
 7. De voor het behalen van handicap 54 gelopen Q-kaart gedurende ten minste een jaar archiveren.
BEWAKING VAN DE QUALIFYING CONDITIES VAN DE BAAN
 1. Contact onderhouden met de directie van golfbaan Welderen
 2. Overleg met de BV over de lay-out en de teksten van de scorekaarten.
 3. Monitoring van de actuele baanomstandigheden t.o.v. die ten tijde van de course rating.
 4. Het in overleg met Hoofd Greenkeeping van golfbaan Welderen bepalen wanneer de baan in Q-conditie is.
 5. Formuleren van tijdelijke Plaatselijke Regels in overleg met de Wedstrijdcommissie.
 6. Vaststellen van permanente Plaatselijke Regels.
 7. Vaststellen van de stroke-indexen van de Championscourse en de Par 3/4 baan.
 8. Overleg met de BV over de pinposities en de plaatsing van de teemerken.
 9. Overleg met de BV over de markeringen van hindernissen en grond in bewerking, en over gebieden waaruit niet gespeeld mag worden of die niet betreden mogen worden.

HANDICAPCOMMISSIE:

 1. Toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de World Handicaps.
 2. Kennis van de NGF-uitgave ‘Wegwijs in handicapping’.
 3. Beoordelen van de verzoeken van leden om handicapaanpassing.
 4. Voorlichting leden over het handicapsysteem via website en/of nieuwsbrieven.
 5. Up to date houden van de basisgegevens in de handicapsoftware van E-Golf4U en in de app Golf.nl, bijvoorbeeld stroke-indexen en course rating.
 6. Publiceren van de playing handicap tabellen (prikbord, hole 1 en website).
 7. Vaststellen van de procedure voor het lopen van Q- kaarten.
 8. Toezien op de naleving van de eisen van qualifying condities bij wedstrijden en bij het lopen van Q-kaarten.
 9. Uitvoeren Jaarlijkse Handicap Herziening (beoordeling) volgens de richtlijnen van de NGF en de voorstellen uit E-Golf4U.
 10. Periodieke beoordeling op hoofdlijnen van de mutaties in het handicapbestand.
 11. Indien nodig overleg met leden met opvallende scores.
 12. Contact met wedstrijdcommissie over de toepassing van PCC, scores bij een NR en de behandeling van wedstrijdkaarten.
 13. Bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten van de NGF.

BEVOEGDHEDEN, BUDGET & MIDDELEN

FINANCIËN

De commissie dient jaarlijks een plan en een begroting in voor de uit te voeren taken, waarna door het bestuur een budget zal worden verstrekt. De commissie stelt een penningmeester aan die de bevoegdheid heeft deze gelden aan te wenden en verantwoording aflegt aan de penningmeester van het bestuur.

De commissie legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag.

BAANINRICHTING EN HANDICAP

De commissie is bevoegd bindende richtlijnen te geven op het gebied van baaninrichting en handicaps aan de Wedstrijdcommissie (inb Maandagwedstrijd), Seniorencommissie “Welderns”, Nieuwe ledencommissie, Jeugdcommissie, Competitiecommissie, Baancommissie en de Flora- en faunacommissie.

G-W5LYCT7MKN