OLD GRAND DAD

  • Wat is de OGD?

De Stichting Old Grand Dad (OGD) staat voor enthousiaste, golfende grootvaders, die gehandicapte jeugd steunen door donateur te worden van de stichting. De grootvaders bezorgen elkaar ieder jaar gezellige golfdagen en verlenen daarmee tegelijkertijd financiële steun aan instellingen, die gehandicapte kinderen meer aan sport, spel en beweging laten doen.

De video presentatie aan het eind van deze toelichting geeft een indruk van de doelstellingen van de stichting.

Hoe werkt het?

In Nederland zijn 121 golfclubs aangesloten op de OGD verdeeld over 8 regio’s. Welderen valt onder de regio centrum-zuid. Elke aangesloten golfclub heeft een clubconsul. Voor Welderen is dit Rob Jansen.

Iedere grootvader die lid is van een golfclub kan zich aanmelden als donateur. Dat kan rechtstreeks op de website van de OGD ( www.oldgranddad.nl ) of via de clubconsul ( oldgranddad@golfclubwelderen.nl ). Je hoeft niet “gevraagd” te worden. De minimumdonatie is € 20,- per jaar. Elk hoger bedrag is welkom. Ruim 85 % gaat naar goede doelen.

Alle grootvaders/donateurs van een golfclub kunnen deelnemen aan de clubwedstrijden. Op Welderen zijn deze gepland op 10 en 24 mei. De wedstrijden zijn qualifying en er wordt gespeeld vanaf de gele tees.

Van iedere golfclub worden enkele winnende spelers uitgenodigd voor deelname aan de Regiowedstrijd, die in de eerste helft van juli wordt gespeeld. Echter, alleen zij die een WHS handicap hebben van max. 36.0 kunnen zich kwalificeren voor die Regiowedstrijd. Het aantal af te vaardigen spelers hangt af van het aantal donateurs van de club. Dat aantal wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

De best scorende deelnemers van de Regiowedstrijden mogen vervolgens meedoen aan de Landelijke Finale in de eerste week van augustus. De winnaar mag zich dan een jaar lang de “Best Golfende Grootvader van Nederland” noemen.

Dus:

Grootvaders meldt u aan als donateur bij de clubconsul of direct via de site van de OGD. U kunt dan meespelen op 10 en/of 24 mei op Welderen voor de gezelligheid en voor het goede doel.

Contact: oldgranddad@golfclubwelderen.nl

Rob Jansen 4 april 2022

Contact : oldgranddad @golfclubwelderen.nl

G-W5LYCT7MKN