WEBSITE & E-MAIL

PROBLEMEN

Uitloggen(d.d. 17.08.21 status: opgelost)

Wanneer op uitloggen wordt geklikt, kan de volgende foutmelding worden weergegeven:

“The requested URL /app/booking/auth/token_logout was not found on this server.”

Dit probleem is technisch verholpen, echter, het browser ‘cache geheugen’ moet nog gewist worden. Dit moet de gebruiker zelf doen.

Startpagina (d.d. 31.08.21 status: opgelost)

Wanneer de menu keuze ‘E-Golf4U – startpagina’ gemaakt wordt, dan was je niet automatisch ingelogd bij E-Golf4U. Dit zou wel het geval moeten zijn (NB alle andere E-Golf4U functies werkt dit wel).

Dit probleem is nu opgelost zodat je niet afzonderlijk (nogmaals) hoeft in te loggen voor E-Golf4U functies.

NIEUW

De gehele website is inmiddels ‘live’.  Aan bekende kleine kinderziektes wordt gewerkt. Daarnaast kijken wij naar nieuwe functionaliteiten.

In onderzoek zijn o.a.:

  • een marktplaats
  • een enquete module
  • een quiz gedeelte
  • een buddy search

KOPIJ VOOR DE SITE

De website van de Golfclub Welderen is door en voor leden. Het succes van de website kan onder andere worden vastgesteld door het meten van de frequentie waarmee een groot deel van de leden de site bezoekt en de tijdsduur die zij actief op de website doorbrengen. Actualiteit, volledigheid, aantrekkelijkheid en gebruiksgemak zijn daarbij van groot belang.

De Communicatiecommissie zorgt, in samenwerking met de verschillende commissies en het bestuur, voor het actueel houden van de vaste thematische pagina’s. De verantwoordelijke commissie is te herkennen aan het e-mailadres bovenaan de pagina.

Het is leuk wanneer leden actief bijdragen leveren aan de inhoud van de website. Dit kan door teksten, al dan niet voorzien van bijlagen in de vorm van foto’s, aan de communicatiecommissie toe te sturen.

Met name de pagina ‘foto- en video album’ leent zich hier uitstekend voor. Nog niet ontdekt? Bezoek deze dan gauw! Er zijn een aantal vaste rubrieken welke m.n. gevuld moeten worden met door leden aangeleverd materiaal.

Let op copyrights als je een afbeelding stuurt: we plaatsen alleen zelfgemaakte afbeeldingen of plaatjes die met zekerheid vrij te gebruiken zijn (“royalty-free”, dus zonder copyrights of andere rechten/voorwaarden). Aangeleverd materiaal wordt van een ‘watermerk’ voorzien.

BERICHT

Om een bericht of verslagje op de website te zetten, lever je een tekst aan en bij voorkeur met foto’s. De tekst mag gewoon in de e-mail staan, met de foto’s als bijlagen. Ook kan de tekst met foto’s in een Word-document worden aangeleverd. Eén foto wordt zichtbaar op de voorpagina. Je kunt je nieuwsbericht mailen naar communicatie@golfclubwelderen.nl Geef hierbij eventueel aan als een nieuwsbericht expliciet vóór of nà een bepaalde datum gepubliceerd moet worden.

FOTO(‘S)

Losse foto’s kun je gewoon als e-mail-bijlagen sturen. Geplaatste foto’s vind je, na inloggen, op de website onder Club >Foto- en Videoalbum. Van evenementen wordt een aparte galerij gemaakt. Ook het sturen van een enkele foto van iets wat je op de baan hebt gezien is welkom. Deze komt dan bijvoorbeeld in de galerij “Gezien in de Baan” of deel je reis-ervaringen in “Op bezoek bij golfbaan..” Originaliteit is daarbij wel van belang.

DOCUMENTEN

Documenten worden aangeleverd door commissies en bestuur. Deze zijn in vast PDF-formaat. Het is de bedoeling dat je zelf, vanuit je eigen programma, er een PDF-document van maakt. Het te gebruiken documentsjabloon vind je onderaan deze pagina.

BIJZONDERE PRESTATIES

Bijzondere prestaties, zoals het slaan van een eagle, kun je per e-mail aanmelden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, zoals gesteld door de Regels-en-Handicap-commissie, dan wordt de prestatie vermeld. Als een score niet in e-golf4u als wedstrijdscore is ingebracht, kun je een foto van de (getekende) scorekaart meesturen. Bij wedstrijden is de wedstrijdleider degene die de prestatie meldt.

Info voor ontvangers van e-mails die eindigen op @golfclubwelderen.nl

OVER E-MAIL DIE EINDIGT OP @GOLFCLUBWELDEREN.NL

Dit is alleen van belang als aan jou een e-mailadres is toegewezen dat eindigt op @golfclubwelderen.nl.

INLOGGEGEVENS

De inloggegevens zijn het volledige e-mailadres en een wachtwoord dat je van de webmaster hebt gekregen. Bewaar het wachtwoord goed. Als je het kwijt bent, moet de webmaster het resetten en krijg je een ander wachtwoord. Een nieuw wachtwoord moet je overal aanpassen. Je kunt zelf het wachtwoord wijzigen via webmail (Instellingen > Wachtwoord). Een gewijzigd wachtwoord moet je communiceren naar allen die toegang moeten hebben tot de mailbox.

Je kunt je op 3 manieren toegang krijgen tot de golfclub-mails. Ze staan hieronder.

TOEGANG VIA WEBMAIL

Om e-mail via een webbrowser te bekijken en versturen, gebruik je een van de volgende links. Je vult dan je inloggegevens in en kunt gelijk aan de slag.

webmail.golfclubwelderen.nl

golfclubwelderen.nl/webmail

webmail2.3wmedia.nl

TOEGANG VIA MAIL-CLIENT

Om e-mail in een mailprogramma zoals Outlook, Thunderbird of Mail te kunnen ontvangen en verzenden, stel je een IMAP-account in op server mail.3wmedia.email en verbinding via SSL-beveiliging. Hier heb je de inloggegevens bij nodig.

Voor uitgebreide handleidingen over het instellen klik je hierop.

TOEGANG VIA FORWARD

De webmaster kan ook een forward voor je instellen. Alle e-mails worden dan doorgestuurd naar een door jou opgegeven (privé-) e-mailadres. Je ontvangt de mails tussen je andere mails en verstuurt ook vanuit de privé mailbox. De inloggegevens heb je niet nodig, want je doet alles vanuit je privé e-mailbox. Een forward wordt naar maximaal 2 mailadressen ingesteld.

HISTORIE OP DE SITE

De website heeft als doel actuele informatie betreffende de club te geven. De website is nadrukkelijk niet bedoeld als archief. Het webmaster-team kan zaken verwijderen die niet meer actueel zijn. Hieronder vind je richtlijnen die daarbij gehanteerd worden. Hier kan van afgeweken worden om uiteenlopende redenen, waaronder op aangeven van de auteur.

Bij de overgang naar de nieuwe site in 2021 is veel historie niet meegekomen. Er is wel getracht om tenminste in iedere rubriek een klein stukje (recente) historie op te nemen zodat er geen ‘lege’ rubrieken voorkomen.

NIEUWSBERICHTEN

Bij (nieuws-)berichten wordt een bewaartermijn van 2 jaar als richtlijn gehanteerd. Het streven is oudere berichten te verwijderen. Als een nieuwsbericht achterhaald is door een recenter bericht, kan het oudere bericht direct worden vervangen door het recentere.

WEBPAGINA’S

Pagina’s met gegevens betreffende club, commissies en andere clubzaken worden actueel gehouden op aangeven van de verantwoordelijke club-organen. Als er iets verandert, dan worden de oude informatie vervangen door de nieuwe.

DOCUMENTEN, VERSLAGEN EN MEDIA

Alleen actuele documenten staan op de site. Als er een nieuwe versie van een document wordt aangeleverd, komt deze in plaats van de oude versie. Voor verslagen van bijeenkomsten en foto-rapportages van gebeurtenissen geldt in principe weer die bewaartermijn van tenminste 2 jaar.

LINKS

Alleen wanneer je hiervoor toegangsgegevens hebt:

G-W5LYCT7MKN