Flora & Fauna

De doelstelling van de Flora & Fauna commissie is om de ruimte die op de golfbaan Welderen beschikbaar is zo in te richten, dat er naast de directe door de golfers benutte baan, een optimale situatie voor de prachtige flora en fauna in dit landschapsgebied wordt gecreëerd.

Contact Flora en Faunacommissie: florafauna@golfclubwelderen.nl

LEES MEER

De commissie houdt zich bezig met monitoren, inventariseren en verbeteren van de omstandigheden betreffende de flora en fauna. Samen met de greenkeeping wordt er een onderhoud beleidsplan gemaakt, dat continue wordt bijgesteld op basis van beschikbare informatie. Hierbij is het streven om de terreinomstandigheden optimaal te maken, ten einde een flora en fauna samenstelling te bevorderen, waarbij er gegolfd wordt op Welderen in een prachtige natuur met een variatie, die hoort bij het landschap van de Betuwe en mooi aansluit bij Park Lingezegen.

Om ons beleid gestalte te geven betreffende kennis en support wordt samenwerking waar mogelijk met de NGF, de verschillende natuurgerichte organisaties en specialisten als uitgangspunt gehanteerd. Ook het informeren van de golfers en overige bezoekers van golfbaan Welderen over ons natuurbeleid zal continue aandacht krijgen.

De Flora & faunacommissie publiceert regelmatig activiteiten die in de baan plaatsvinden en waarnemingen die gedaan worden. Deze zijn hieronder terug te vinden. Heeft iemand zelf een mooie opname die betrekking heeft op de natuur van Golfbaan Welderen? Stuur deze vergezeld van enige tekst door naar de Flora en faunacommissie zodat deze hier geplaatst kan worden.

DROOMBOEK FLORA & FAUNA

In 2019 is door de Golfclub Welderen een ‘droomboek’ samengesteld. Verschillende commissies konden hier hun wensen en vergezichten in vast laten leggen. In dit artikel is de bijdrage van de Flora & Fauna commissie terug te vinden.

PROJECTEN

Zo nu en dan voert de Flora & faunacommissie projecten uit. Hier worden vaak ook vrijwilligers voor gezocht. Wanneer er projecten gepland zijn, zijn deze hieronder terug te vinden.

(nog in-actief)

G-W5LYCT7MKN