NIEUWE LEDEN WEDSTRIJDEN

 

Op deze pagina worden zowel vooraankondigingen als verslagen van nieuwe ledenwedstrijden gepubliceerd. Kijk hier voor overige informatie omtrent activiteiten m.b.t. nieuwe leden.

Contact Nieuwe ledencommissie: nieuweleden@golfclubwelderen.nl

AANKONDIGING GOLFCOMPANY NIEUWE LEDENWEDSTRIJD

Doel- en taakstelling Nieuwe leden commissie

  • De commissie is verantwoordelijk voor:
  • Het verwelkomen van nieuwe leden bij onze golfclub.
  • Het bevorderen van de integratie van nieuwe leden, zodat er een goede “doorstroom” plaatsvindt naar overige clubwedstrijden.
  • Het actief bevorderen van het speelplezier van de beginnende golfer.
  • Veel aandacht besteden aan de golf etiquette.
  • Bevorderen van de “door de baan” vaardigheid van de beginnende golfer.
  • Het jaarlijks organiseren van 13 wedstrijden om bovengenoemde doelstelling te kunnen realiseren.
G-W5LYCT7MKN