Lid worden

Wanneer je een speelrechtovereenkomst aangaat met Golfbaan Welderen word je automatisch lid van de Golfclub Welderen. De speelrechtvergoeding is verschuldigd aan de golfbaan. De golfbaan incasseert tegelijkertijd de contributie namens en voor de golfclub, waaruit o.a. de clubactiviteiten worden bekostigd.

Zo organiseren wij de wekelijks terugkerende wedstrijden, clubwedstrijden voor de golfers die meer competitief zijn ingesteld, fun-wedstrijden voor de leden die vooral het recreatieve element zoeken, wedstrijden voor de jeugd en wedstrijden onder begeleiding voor nieuwe leden. Geen behoefte om deel te nemen aan wedstrijden? Geen probleem, er is alle ruimte om alleen of gezamenlijk met vrienden rondjes te lopen op onze golfbaan.

Uiteraard zijn er ook nog andere activiteiten, niet te vergeten onze befaamde jaarlijkse ledenweek waar alle elementen die onze vereniging te bieden heeft in terugkomen! Geïnteresseerd, nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met de Golfbaan door gebruik te maken van onderstaande link.

De golfclub doet meer voor de leden dan het organiseren van activiteiten. Uw lidmaatschap van de golfclub leidt ook tot lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie (NGF). De verplichte afdracht van de golfclub daarvoor aan de NGF bedraagt circa 25% van de contributie van de leden aan de golfclub. De NGF behartigt de belangen van alle golfclubs en haar leden in Nederland, verzorgt opleidingen en geeft adviezen. Voor de leden van de aangesloten golfclubs is er allerlei informatie beschikbaar over golftechniek, golfregels, veiligheid etc. en óók een beperkte WA-verzekering gekoppeld aan golfactiviteiten.

De Regel- en handicapcommissie van onze golfclub zorgt niet alleen voor regelkennis bij onze leden, maar ook voor de registratie van de golfhandicaps (de zogenaamde WHS handicap index).

Tenslotte is de golfclub de partij die de collectieve belangen van de leden tegenover de golfbaan probeert te behartigen. De golfclub heeft een zogenaamde gebruiksovereenkomst met de golfbaan. Deze regelt onder meer de ruimte voor de golfclub en de golfbaan om activiteiten te organiseren. De speelrechtovereenkomst, die ieder lid heeft met de golfbaan, regelt het recht van het lid om te golfen. Dit is een rechtstreekse overeenkomst met de golfbaan, waar de golfclub niet tussen zit.

Wellicht tot binnenkort !

 

G-W5LYCT7MKN