WEDSTRIJDCOMMISSIE

De   Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de volgende verenigingswedstrijden en verzorgt tevens de wedstrijdleiding:

  • Clubkampioenschappen
  • Maandbekerwedstrijden
  • Maandagwedstrijd
  • Funwedstrijden zoals de Driestokkenwedstrijd, de Valentijnswedstrijd, Vinkbokaal, Elster Toren, Cross Country, Vlaggetjeswedstrijd, e.d.
  • Speciale wedstrijden zoals tijdens de Ledenweek en de Vrijwilligersdag
  • Zomer- en wintercompetitie.

De Wedstrijdcommissie stelt jaarlijks de wedstrijdkalender op in nauwe samenwerking met alle andere commissies en de exploitant van de golfbaan. Na goedkeuring door het bestuur wordt de wedstrijdkalender vastgesteld en gepubliceerd op de website van de vereniging. De wedstrijdleiders van de diverse commissies zorgen voor het correct omzetten van de wedstrijdkalender in E-Golf4U.

Tevens stelt de Wedstrijdcommissie in overleg met de Regel en handicapcommissie het Wedstrijdreglement op dat voor alle verenigingswedstrijden geldt.

Alle informatie betreffende de wedstrijden zelf kun je vinden in de menu onderdelen wedstrijden en E-Golf4U.

Contact wedstrijdcommissie: wedstrijd@golfclubwelderen.nl

 

G-W5LYCT7MKN