BAAN

DOEL- EN TAAKSTELLING VAN DE BAANCOMMISSIE

Het doel van de baancommissie is om op golfbaan Landgoed Welderen een goede speelkwaliteit na te streven, te bevorderen en te bewaken, zodat de leden tevreden kunnen zijn en iedereen kan genieten van een prachtige uitdagende baan.

De belangrijkste taak van de baancommissie is om namens de club overleg te voeren met de exploitant om zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van de speelkwaliteit van de baan en het realiseren van de doelstellingen.

De baancommissie heeft voor 2023 6 bijeenkomsten gepland. Deze bijeenkomsten worden gebruikt om 9 holes te spelen in afwisselende volgorde van de CC en de Par 3-4. Hier wordt een kort verslag van gemaakt. Tijdens dit overleg komen ook de klachten en opmerkingen van de leden aan de orde. Het verslag wordt verstuurd aan de exploitant en het bestuur van de golfclub.

Sinds 2022 heeft de baancommissie het Babuex overleg geïntroduceerd. (Ba baancommissie bu bestuur ex exploitant). Tijdens dit overleg worden de ervaringen van de baancommissie besproken en afspraken met de exploitant gemaakt.

Nieuw in het jaar 2023. De baancommissie heeft het initiatief genomen om een baanwerkploeg op te richten. Naar voorbeeld van de baanwerkploeg Bleijenbeek.

Voor meer informatie zie de geplaatste artikelen van de baanwerkploeg.

Contact Baancommissie: baan@golfclubwelderen.nl

DOCUMENTEN

LINKS

G-W5LYCT7MKN