GEDRAGSREGELS EN VCP

Veilig sporten

Onze club maakt veel gebruik van vrijwilligers, als club zijn wij hier blij mee en vinden wij dat onze vrijwilligers goud waard zijn. Helaas leven wij ook in een tijd waarin een veilig sportklimaat niet altijd gegarandeerd kan worden. Natuurlijk denken we daarbij eerst aan onze jeugdleden. Maar het is niet ondenkbaar dat ook andere leden in een kwetsbare positie terecht kunnen komen.

Ook gaat het niet alleen om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als het gaat om veilig sporten moeten we ook met elkaar zorgen dat er niet wordt gepest of gediscrimineerd, dat mensen zich niet uitgesloten voelen enz. Onze leden en gasten moeten kunnen sporten en verpozen in een omgeving waar ze geen last hebben van bovenmatig alcoholgebruik e.d.

Vertrouwenscontactpersoon

Sinds 1 januari 2018 heeft Golfclub Welderen een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Vanaf 1 augustus 2021 wordt deze rol ingevuld door Peter Hilderink, gepensioneerd huisarts. Via de link hieronder is meer informatie over onze VCP te vinden. Peter stelt zichzelf daar nader voor en er is te vinden hoe hij kan worden bereikt.

De VCP vervult verder geen enkele rol als vrijwilliger binnen onze golfclub. Daarmee zorgen we voor onafhankelijkheid en voorkomen belangenverstrengeling.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De VCP kan worden benaderd in alle gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord. De VCP luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten, kan ook.

Indien een lid het te bezwarend vindt om een probleem met een man te bespreken, is het mogelijk rechtstreeks contact te zoeken met de VCP bij de NGF. Onderaan deze pagina staat een link naar “NGF veilig sporten”. Langs die weg is informatie te vinden over de VCP bij de NGF.

Verklaring Omtrent Gedrag

Met een vertrouwenspersoon alleen garandeer je nog geen veilig klimaat. Voor al onze vrijwilligers die met jeugdleden werken vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Alleen als deze VOG wordt verkregen kan een vrijwilliger met jeugdleden werken. Deze maatregel draagt bij aan het creëren van een veilig sportklimaat voor onze leden.

Sinds 2021 wordt ook voor alle bestuursleden een VOG aangevraagd. Daarbij is de screening uitgebreider dan voor de vrijwilligers die met jeugdleden werken en ziet bijvoorbeeld ook op de risicogebieden informatie en financiën.

Gedragsregels

Gedragsregels gelden natuurlijk niet alleen voor onze vrijwilligers die met jeugdleden werken. Alle leden dienen zich van grensoverschrijdend gedrag te onthouden en waar anderen zich er schuldig aanmaken, het bespreekbaar te maken.

Onderstaand vinden jullie het “NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie” en de “Gedragsregels Sportbegeleiders” die daar een onderdeel van vormen.

Een werkgroep binnen de club is bezig gedragsregels in bredere zin op te stellen. Ook zal een aanvulling op het Tuchtreglement worden gemaakt meer op maat voor onze club. Dit moet leden helpen beter de weg te vinden.

Tenslotte is de NGF doende het reglement aan te passen en de tuchtrechtspraak elders onder te brengen. Ook onze golfclub zal zich daarop moeten aanpassen.

  • NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie
  • Gedragsregels Sportbegeleiders

Contact bestuur: vertrouwenscontactpersoon@golfclubwelderen.nl

 

G-W5LYCT7MKN