VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)

Het bestuur van de Golfclub Welderen heeft mij gevraagd om de functie van vertrouwenspersoon in te vullen. Hieraan voldoe ik graag. Aangezien ik pas sinds september 2020 lid ben van deze vereniging en ik weinig leden ken en ook omgekeerd er weinig leden zijn, die mij zullen kennen, wil ik mij even voorstellen.

Ik ben Peter Hilderink, 66 jaar oud en ben bijna 28 jaar, tot mijn pensionering in 2020, huisarts geweest in Zetten. Ik ben getrouwd met Erna en wij hebben 3 inmiddels uitwonende volwassen kinderen.

Hoewel in Brabant geboren, kwamen mijn ouders uit Amsterdam. Ik heb geneeskunde gestudeerd in Nijmegen. Na het afronden van mijn studie heb ik enkele jaren in ziekenhuizen in Venray en Eindhoven gewerkt, waarna ik 3 jaar in Botswana als tropenarts gewerkt heb. Terug in Nederland ben ik na mijn specialisatie als huisarts in Zetten terecht gekomen.

Naast mijn werk als huisarts, ben ik zo’n 20 jaar huisartsopleider geweest en heb diverse functies in huisartsenorganisaties bekleed, waaronder 7 jaar bestuur huisartsendienst Arnhem.

Aan sport doe ik naast golf ook aan wielrennen, skiën en indien mogelijk schaatsen. Verder ben ik lid van Lionsclub Midden-Betuwe, waar ik sinds vorig jaar ook de functie van vertrouwensman heb.

De VCP is degene waartoe een lid zich kan wenden in het geval van grensoverschrijdend gedrag in de ruimste zin van het woord, door een lid of meerdere leden van onze club. Hierbij valt te denken aan pesten, discriminatie, intimidatie tot aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De VCP is het aanspreekpunt, gaat in gesprek met een melder, en zal dit moeten melden bij het bestuur en kan advies geven welke stappen te nemen in de bestrijding van het niet gewenste gedrag.

Uitgangspunt van onze vereniging is dat we als leden met respect met elkaar omgaan, iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt en op deze manier kan genieten van onze mooie golfsport.

Ik hoop dat ik u vooral ontmoet op de golfbaan en bij Hole 19 en niet in deze functie!

Peter Hilderink

Contactgegevens VCP

e: philderink@gmail.com
m: 06 53938623

Zie ook: Gedragsregels

Contact bestuur: vertrouwenscontact@golfclubwelderen.nl

 

G-W5LYCT7MKN