SPONSORING

De sponsorcommissie stelt zich primair ten doel in nauwe samenwerking met de BV via sponsoring geld te verwerven voor zaken, die we niet uit de verenigingsbegroting willen betalen, omdat deze niet evenveel aan alle leden voordeel bieden.
Bij de samenwerking met de BV kunnen de sponsoractiviteiten ten goede komen aan de verenigingskas, aan het verbeteren van de golfbaan en aan beide.
De sponsoractiviteiten passen binnen de doelstellingen van de vereniging.

Contact Sponsorcommissie: sponsor@golfclubwelderen.nl

NIEUWS VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Onderstaande bedrijven leveren een bijdrage aan Golfclub Welderen.

G-W5LYCT7MKN