NIEUWE LEDEN

WAARMEE HELPT DE NIEUWE LEDENCOMMISSIE JULLIE ALS BEGINNENDE GOLFER?

Warm welkom
Met 14 enthousiaste commissieleden zorgen wij dat de nieuwe leden snel en makkelijk kunnen integreren binnen onze golfclub. Dit doen wij door alle nieuwe leden persoonlijk uit te nodigen voor een “Warm welkom” gesprek met een van onze commissieleden. Tijdens dit gesprek wordt zeer nuttige informatie verstrekt over de verhouding tussen de golfclub en de exploitant van de golfbaan, het reserveringssysteem, de beschikbare wedstrijden en de wijze waarop je als beginnend golfer zo snel mogelijk je weg kunt vinden binnen onze golfclub.

NLC wedstrijden
Als nieuwe golfer/ster is het belangrijk om te kunnen deelnemen aan wedstrijden van de nieuwe leden commissie . Deze wedstrijden worden maandelijks georganiseerd waarbij er veel aandacht is voor de golfetiquette en het toepassen van de juiste golfregels en doe je in een ontspannen de eerste wedstrijdervaring op. Tijdens deze wedstrijden kun je op een makkelijke manier kennismaken met andere beginners. Jaarlijks organiseren wij in totaal een 16-tal wedstrijden op de Par 3 / 4 en Championship baan. De flights worden tijdens de wedstrijden altijd begeleid door een ervaren golfer/commissielid die tijdens de wedstrijd tips geeft en aandacht heeft voor de golfregels. De deelnemers zijn hier altijd zeer positief over. Onze commissie heeft als belangrijkste doelstelling de beginnende golfer/ster zo snel mogelijk te laten doorstromen naar de overige verenigingswedstrijden zoals de Maandbekers en de Funwedstrijden welke regelmatig georganiseerd worden.

Namens de Nieuwe leden commissie wensen wij jullie veel golfplezier!

Contact Nieuwe ledencommissie: nieuweleden@golfclubwelderen.nl

Doel- en taakstelling Nieuwe leden commissie

  • De commissie is verantwoordelijk voor:
  • Het verwelkomen van nieuwe leden bij onze golfclub.
  • Het bevorderen van de integratie van nieuwe leden, zodat er een goede “doorstroom” plaatsvindt naar overige clubwedstrijden.
  • Het actief bevorderen van het speelplezier van de beginnende golfer.
  • Veel aandacht besteden aan de golf etiquette.
  • Bevorderen van de “door de baan” vaardigheid van de beginnende golfer.
  • Het jaarlijks organiseren van 13 wedstrijden om bovengenoemde doelstelling te kunnen realiseren.
G-W5LYCT7MKN