HANDICART

Deze pagina wordt beheerd namens de Stichting Handicart door de clubconsul van Golfclub Welderen.

Contact Handicartcommissie: handicart@golfclubwelderen.nl

De Stichting Handicart is wereldwijd uniek!

Een uniek initiatief van meer dan 30 jaar geleden waarbij een stichting is opgericht welke als doel heeft minder valide golfers de kans te bieden te blijven golfen. De gemiddelde leeftijd van de golfer is hoog. En samen met een toenemende vergrijzing van de bevolking leidt dit een toename van het aantal golfers met beperkingen. Inmiddels beheert de stichting meer dan 800 golfbuggy’s uitgezet over vele golfbanen in Nederland en maken vele duizenden pashouders dankbaar gebruik van deze faciliteit.

De Stichting Handicart heeft een ANBI status. Dat scheelt in de gehanteerde tarieven. Keerzijde van de medaille is dat ze geen contributie kan heffen en voor een belangrijk deel voor haar inkomsten afhankelijk is van subsidies, donaties en giften.  Geregistreerde pashouders betalen een jaarlijks verplichte bijdrage van €50 en eenmalig bedrag van €10 voor het aanmaken van een Handicartpas. 

De Stichting Handicart stelt aan de Golfclubs handicarts beschikbaar op basis van het bedrag dat de leden van een club op jaarbasis hebben bijgedragen: de som van alle donaties plus de opbrengst van de benefietwedstrijd. Per € 1.000 wordt één handicart geplaatst. 

Een pashouder betaalt per ronde €6 voor het gebruik van een handicart aan de golfbaanexploitant, die daarvan stalling en energie betaalt. Een normale buggy huren kost € 25, na drie rondjes is bijdrage al weer terugverdiend.

Jaarlijks worden wedstrijden georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Handicart.

Voor meer info: https://www.handicart.nl/

Jaarlijkse benefiet wedstrijden t.b.v. de Stichting Handicart. Een wedstrijd wordt in het weekend gespeeld en een wedstrijd wordt gecombineerd met de Welderns. Alle leden met een handicap t/m 54 kunnen zich opgeven. Hoogste playing handicap is echter 36.

De wedstrijd is niet alleen bedoeld voor leden die in een handicart rijden!

De minimale bijdrage bedraagt 10 euro (maar meer is altijd welkom..)

LEES MEER

Spelvorm : In principe Stableford, maar de wedstrijdleiding kan hierin variëren
Inschrijven : Via E-Golf4U
Prijzen : Nader te bepalen door de wedstrijdleiding
Kosten : Zie wedstrijd informatie E-Golf4U.
Zie aankondiging op E-Golf4U en specifieke flyer. Het winnende team wordt
uitgezonden naar de regio-finale en maakt kans op deelname aan de landelijke
finale.

WINNAARS VOORGAANDE JAREN (2021 Zhongning Linang)

WINNAARS HANDICART

 Jaar

 Naam

2021 (zo) Zhongning Linang
2020 (zo) Lars Hamming
2019 (zo) Elly Smit
2018 (zo) Hermien Swarts
2018 (wo) Rien Karijoredjo
2017 (zo) Erik Vlek

G-W5LYCT7MKN