INFO VOOR WEDSTRIJDLEIDERS

Contact Wedstrijdcommissie: wedstrijd@golfclubwelderen.nl

Wat te doen bij bijzondere (weers-) omstandigheden

Tijdens clubwedstrijden kunnen zich omstandigheden voordoen die doorspelen onmogelijk of onwenselijk maken. Indien dat het geval is dient de wedstrijdleider de wedstrijd te staken. 
De marshal kan ingeschakeld worden om het signaal te herhalen op delen van de baan waar het signaal van de wedstrijdleider minder hoorbaar is. Er wordt voor die wedstrijd géén uitslag opgemaakt.

Te denken valt aan de volgende situaties:

 • Dreigend onweer
  Bij dreigend onweer stelt de wedstrijdleider zich vóór de wedstrijd in verbinding met de marshal en de receptie om via weerprogramma’s nauwkeurig te volgen of dreigend onweer omslaat in onweer. Marshal en receptie kunnen de wedstrijdleider telefonisch informeren maar het is de taak en de beslissing van de wedstrijdleider om de wedstrijd onmiddellijk te staken zodra hij/zij lichtflitsen boven de baan waarneemt. Spelers worden geadviseerd om de onweerinstructie te volgen die in het clubhuis en alle schuilhutten te lezen is en zijn daarnaast vrij om bij dreigend onweer op elk moment de wedstrijd te staken.
 • Overvloedige regenval
  Wanneer tijdens een wedstrijd zoveel regen valt dat doorspelen onmogelijk wordt dan beslist de wedstrijdleider om de wedstrijd te staken.
 • Storm en harde wind
  Wanneer tijdens een wedstrijd gevaarlijke omstandigheden ontstaan door storm of doorspelen onmogelijk wordt door te sterke wind dan beslist de wedstrijdleider om de wedstrijd te staken.
 • Te hoge temperaturen
  Wanneer tijdens een wedstrijd de temperatuur op de baan te hoog oploopt dan beslist de wedstrijdleider om de wedstrijd te staken.
 • Medische calamiteiten
  Wanneer zich tijdens een wedstrijd een zodanige medische calamiteit voordoet dat voor een speler noodhulp wordt ingeschakeld dan dient de wedstrijdleider daarover geïnformeerd te worden waarna hij/zij de wedstrijd staakt.

Wedstrijdleiders dragen nooit persoonlijke verantwoordelijkheid maar worden enkel en alleen gevraagd de beslissing te nemen om een wedstrijd te staken in geval van bijzondere (weer-) omstandigheden. 

DOCUMENTEN

 • Referee overzicht 2021

LINKS

G-W5LYCT7MKN