JEUGD

De jeugdcommissie van golfclub Welderen houdt zich bezig met een aantal onderwerpen, het  verzorgen van jeugdlessen, het opzetten van een aantal activiteiten, het geven van de  mogelijkheid aan ouders om deel te nemen aan de les van hun kind en het deelnemen van jeugdleden aan de jeugd competitie van de NGF.

Contact Jeugdcommissie: jeugd@golfclubwelderen.nl

Lessen

Jeugdlessen worden in overleg en samenwerking met de golfprofessionals verzorgd. Er worden 20 lessen per jaar gegeven aan de jeugdleden – 10 voor de zomervakantie en 10 na de zomervakantie. De lessen hebben telkens een andere focus om zodoende alle technieken van de golfsport aan bod te laten komen. De lessen worden gegeven op zondagochtend.

Wedstrijden en theorie

Er worden gedurende het jaar diverse activiteiten voor de jeugd georganiseerd zoals (fun of competitieve) wedstrijden en theorie lessen. Ook is er de mogelijkheid laagdrempelig bij golfbanen in de buurt jeugdwedstrijden te spelen (zomer en winter) onder de organisatie van het GGK (Gelders Golf Kwadrant) waarbij golfbaan Welderen ook GGK-wedstrijden organiseert.

Ouderdeelname

Uniek binnen Golfclub Welderen is het concept dat ouders kunnen deelnemen aan max. twee jeugdlessen. Het doel hiervan is de betrokkenheid van ouders te vergroten en de afstand tot de golfbaan voor eventueel niet-golfende ouders te verkleinen.

Deelname NGF Competitie

De jeugdcommissie stelt zich ten doel om met ten minste één team deel te nemen aan de NGF jeugd competitie.

Daarnaast houden wij ons bezig met neven activiteiten zoals:

  • Het vergroten en bezighouden van het aantal jeugdleden van golfclub Welderen.
  • Het verzorgen van een warm welkom voor ieder nieuw jeugdlid.
  • Het verzorgen en eventueel opleiden van jeugdcoaches.
  • Het vergroten van de herkenbaarheid van jeugdleden.
  • Het onderhouden van contacten met de NGF m.b.t. jeugdzaken.

 

Veilige omgeving

Onze club maakt veel gebruik van vrijwilligers, als club zijn wij hier blij mee en vinden wij dat onze vrijwilligers goud waard zijn. Helaas leven wij ook in een tijd waarin een veilig sportklimaat voor onze jeugd niet altijd gegarandeerd kan worden. Daarom heeft de golfclub gedragsregels en een tuchtreglement. Het gaat daarbij niet alleen om seksueel grensoverschrijdend gedrag. We moeten ook met elkaar zorgen dat er niet wordt gepest of gediscrimineerd, dat mensen zich niet uitgesloten voelen enz.  De regels gelden niet alleen voor onze vrijwilligers/jeugdbegeleiders, maar voor al onze leden.

Daarnaast heeft de club een Vertrouwenscontactpersoon. Alleen daarmee wordt nog geen veilig klimaat gegarandeerd. Voor al onze vrijwilligers die met jeugdleden werken vragen wij ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Alleen als deze VOG wordt verkregen kan een vrijwilliger met jeugdleden werken. Deze maatregel draagt bij aan het creëren van een veilig sportklimaat voor onze leden.

De Golfbaan, waar de golfpro’s in dienst zijn, vraagt op verzoek van het bestuur ook voor die pro’s een VOG aan.

Meer informatie over de gedragsregels en de vertrouwenspersoon zijn hier te vinden: LINK NAAR PAGINA “GEDRAGSREGELS EN VCP”.

ACTIVITEITEN KALENDER

Activiteiten en toelichting op de golfactiviteiten

 

LESGROEPEN INDELING

Lesgroepen indeling en lesdata met tijdstippen

 

OPROEPEN

Oproep voor deelname aan jeugdactiviteit die binnenkort plaats gaan vinden

 

DOCUMENTEN

  • Beleidsplan jeugdcommissie
  • Jeugdlidmaatschappen
  • Activiteitenkalender
  • Lesgroepen en lesagenda

G-W5LYCT7MKN