Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden geeft een overzicht welke functies door welke bestuursleden vervult worden, in welk jaar zij ver(of her)kozen zijn en in welk jaar hun huidige termijn afloopt.

x = herkiesbaar in
x = niet meer herkiesbaar vanaf
e.b. = eerste benoeming

 Functionaris  Naam 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 
 Voorzitter Nick Paanakker  e.b.       x     x   
Vice-vz. Johan de Vet e.b.   x   x   x  
Secretaris Yvonne van Zoelen   e.b.   x   x   x
Pennigmeester Ad Stoop   x   x        
Bestuurslid Frans van Aart   e.b.   x   x   x
Bestuurslid Lars Hamming     e.b.   x   x  
G-W5LYCT7MKN