Plaatselijke (tijdelijke) regels Championship Course

Beoordeel dit artikel

Buiten de baan

Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen of door afrastering. Bij de holes 11, 12, 15 en 17 zijn de witte palen aan de achterzijde van de knotwilgen bevestigd.

Verboden speelzone

Een verboden speelzone wordt gemarkeerd door palen met een groene kop. Bij een belemmering door een verboden speelzone is het VERPLICHT deze te ontwijken volgens Regel 16.1f dan wel Regel 17.1e.

Droppingzone

Indien een bal in de hindernis achter de green van hole 18 ligt, MAG de speler:
• handelen volgens Regel 17.1
• als extra mogelijkheid met een strafslag, een bal droppen binnen twee stoklengten van de stalen pijp tussen de green van hole 18 en de oefengreen.

Grond in bewerking

Grond in bewerking (GUR) wordt gemarkeerd door blauwe palen. Bij een belemmering MOET de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1.

Vaste obstakels

Drainagesleuven zijn GUR. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4), MOET de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1.

 

 

 

Gedragsborden

In de baan staan borden in de vorm van een pitchfork met een bepaalde aanwijzing. Deze borden zijn losse obstakels die je mag wegnemen. Dank alvast voor het op de juiste plaats terugplaatsen!

 

 

 

Schapenweide

Het is niet toegestaan het door een verplaatsbare schrikdraadafrastering gemarkeerde gebied voor grazende schapen (met of zonder schapen binnen de afrastering) te betreden. Dit gebied is een verboden speelzone die zich uitstrekt tot 1 clublengte buiten de afrastering. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het VERPLICHT deze te ontwijken volgens Regel 16-1f.

Scheuren in de baan

De door droogte ontstane scheuren in het algemene gebied worden beschouwd als abnormale baanomstandigheden, als bedoeld in Regel 16. Er is sprake van belemmering door een scheur wanneer de bal in een scheur ligt of deze raakt of wanneer een scheur een belemmering vormt voor de stand of voor de ruimte van de voorgenomen swing. De speler MAG deze ontwijken volgens Regel 16.1b

Bunkers en GUR

De bunker die wordt hersteld of de bunker die is voorzien van tenminste één blauwe paal is grond in bewerking (GUR) in het algemene gebied. De grens van de GUR is de grens van de bunker. Deze bunker wordt voor de ronde niet als bunker beschouwd. Als de bal van een speler in deze GUR ligt of deze raakt of de GUR vormt een belemmering voor de stand van de speler of zijn ruimte voor zijn voorgenomen swing, dan MOET de speler deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.

Dierlijke uitwerpselen

Uitwerpselen van watervogels (zoals ganzen) mogen naar keuze van de speler worden behandeld als:
• een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1, of
• grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

Overtreding van een (tijdelijke) plaatselijke regel

Algemene straf.

G-W5LYCT7MKN