Via www.golfclubwelderen.nl vindt u informatie primair opgesteld voor leden, aspirant-leden en gasten van Golfclub Welderen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Golfclub Welderen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Golfclub Welderen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Golfclub Welderen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Golfclub Welderen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

G-W5LYCT7MKN